29.363

Het verbeteren van enkele onvolkomenheden betreffende de voorwaardelijke machtiging en de observatiemachtigingDit wetsvoorstel strekt ertoe enkele onvolkomenheden te verbeteren in de regels over de voorwaardelijke machtiging en de observatiemachtiging zoals deze zijn opgenomen in de Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (27.289).

Het wetsvoorstel is beperkt tot reparatie van deze misstellingen en bevat geen wijzigingen van andere aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 december 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2003

titel

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen in verband met het verbeteren van enkele onvolkomenheden in de regels over de voorwaardelijke machtiging en de observatiemachtiging

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel D, met betrekking tot par. 1b, de onderdelen F, I en de artikelen VI en VII van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) in werking treden


Documenten

8