29.519

Voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanlegDit wetsvoorstel wijzigt de Penitentiaire beginselenwet. Hierdoor kunnen personen in voorlopige hechtenis, na veroordeling tot een vrijheidsstraf door de rechter in eerste aanleg, worden overgeplaatst van een huis van bewaring naar een gevangenis.

Dit maakt een meer flexibel en efficiënter gebruik van de detentiecapaciteit mogelijk. Bovendien vinden in een gevangenis meer activiteiten plaats die gericht zijn op de resocialisatie van gedetineerden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 december 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 april 2004

titel

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanleg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

13