Dinsdag 14 december 2004 16.00 uur, commissies Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitbespreking

voorbereiding themadebat 'ruimtelijke-economische ontwikkeling van Nederland'

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.