Dinsdag 18 januari 2005 16.00 uur, commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs