29.931

Novelle Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsectorDit wetsvoorstel is een novelle op de Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (28.489) .

Deze wijziging is voorgesteld omdat tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van wetsvoorstel 28.489 is gebleken dat veel klachtencommissies bezwaren hadden tegen de in het wetsvoorstel aangebrachte verplichting van klachtencommissies om ernstige klachten aan de inspectie te melden. In deze novelle wordt de verantwoordelijkheid van het management van zorginstellingen met betrekking tot het niet laten voortduren van ernstige situaties verduidelijkt en worden dergelijke situaties nader omschreven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 maart 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2005 als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel werd in de Eerste Kamer gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (28.489).


Kerngegevens

ingediend

10 december 2004

titel

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 juli 2002 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, 28.489, nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten