Dinsdag 1 februari 2005 15.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • behandeling nieuwe Commissievoorstellen
  • COSAC Voorzittersbijeenkomst
  • Joint Parlementary Meeting over het Lissabonproces
  • wetgevingsprogramma Europese Commissie 2005
  • voorzitterschappen Nederland
  • correspondentie commissie ESO
  • gedachtenwisseling parlementaire commissie Hongarije

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken