29.819

Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffingDit wetsvoorstel beoogt de excellentie in het hoger onderwijs te bevorderen en de deelname aan het hoger onderwijs te verhogen. Voorgesteld wordt verruiming van de mogelijkheden voor selectie van studenten, differentiatie in de hoogte van het collegegeld en een meer flexibele toelating.

Excellentie in het hoger onderwijs is nu nog te weinig zichtbaar waardoor het risico bestaat dat Nederland de groeiende internationale concurrentie om excellente studenten niet aan zal kunnen. Om meer ervaring op te doen met selectie, collegelddifferentiatie en flexibele toelating zullen experimenten worden uitgevoerd voordat die onderwerpen definitief zullen worden geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 februari 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 april 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 222 van 29 april 2005.


Kerngegevens

ingediend

5 oktober 2004

titel

Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten en op het gebied van heffing van collegegeld (Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van 1 mei 2005;

Artikel 16 treedt in werking met ingang van 1 september 2007


Documenten

11