29.738

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneisDit wetsvoorstel beperkt de instroom van mensen die een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW) door de toetredingsvoorwaarden voor de WW aan te scherpen.

Dit voorstel is gericht op herstel van de werkgelegenheid en het beperken van werkloosheid. De aanscherping van de toetredingsvoorwaarden voor de WW leidt niet alleen tot lagere WW-lasten, zij is ook bedoeld om het recht op een werkloosheidsuitkering voor te behouden aan personen die al geruime tijd een band met de arbeidsmarkt hebben.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 februari 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 maart 2006 zonder stemming aangenomen. De fracties van SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 167 van 31 maart 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 168 van 31 maart 2006.

Tijdens de schriftelijke voorbereiding is dit voorstel gezamenlijk behandeld met de Wet wijziging WW-stelsel (30.370).


Kerngegevens

ingediend

7 september 2004

titel

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.


Hoofdlijnen

  • de wekeneis om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering wordt aangescherpt: in 36 weken (in plaats van 39) voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag moet 26 weken zijn gewerkt;
  • voor onregelmatig werkende musici en artiesten geldt een verlaagde wekeneis van 16 uit 39 weken;
  • de verlaagde wekeneis voor seizoenswerknemers wordt afgeschaft.


Documenten