Dinsdag 15 maart 2005 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de vaste commissie voor Milieu, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening