29.533 (R1758)

Rijkswet instelling aansluitende zoneDit voorstel van rijkswet regelt de instelling van een aansluitende zone van het Koninkrijk. De aansluitende zone van het Koninkrijk is het gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee van het Koninkrijk dat zich niet verder uitstrekt dan 24 zeemijlen vanaf de basislijnen, vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten.

Met dit voorstel wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheden die aan kuststaten worden toegekend door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van zee (Trb. 1983, 83). Hiermee kunnen inbreuken op voorschriften inzake douane, belastingen, immigratie, volksgezondheid of monumenten voorkomen en bestraft worden. Alle landen in het Koninkrijk willen een aansluitende zone instellen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 maart 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 april 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 april 2004

titel

Instelling van een aansluitende zone voor het Koninkrijk

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor elk van de landen van het Koninkrijk verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

Door de uitbreiding van de rechtsmacht wordt:

  • de bestijding van de handel in verdovende middelen verbeterd;
  • het onder water gelegen cultureel erfgoed beter berschermd;
  • in Nederland de smokkel van personen beter bestreden.

Documenten

5