29.730

Samenvoeging gemeenten Venhuizen en DrechterlandDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland tot de nieuw te vormen gemeente Drechterland.

Met dit voorstel wordt een meer robuuste en herkenbare plattelandsgemeente gecreëerd met meer toekomst perspectief. De nieuwe gemeente wordt de groene buffer tussen de meer verstedelijkte gebieden in West-Friesland-oost.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 april 2005 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 335 van 5 juli 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 336 van 5 juli 2005.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2004

titel

Samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten