Dinsdag 5 april 2005 15.45 uur, commissie Onderwijsprocedure

voorbereidend onderzoek

bespreking

  • terugblik op het rondetafelgesprek van 1 maart jl.
  • uitnodiging bezoek aan Onderwijsraad

Vergaderstukken