29.913

Wijziging van de grenzen van het voorbehouden postvervoerDit voorstel wijzigt de Postwet ter implementatie van het gewijzigde artikel 7, eerste lid, van de Richtlijn nr. 97/67/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst.

Met dit voorstel wordt de gewichtsgrens tussen het exclusief aan TPG N.V. voorbehouden gedeelte van het opgedragen postvervoer en het overige aan TPG N.V. opgedragen postvervoer verlaagd van 100 gram naar 50 gram.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 28 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroepWilders, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 september 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2004

titel

Wijziging van de Postwet (wijziging van de grenzen van het voorbehouden postvervoer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten