29.979 (R1781)

SpaarrenterichtlijnDit voorstel van rijkswet wijzigt de Belastingregeling voor het Koninkrijk zodat het tijdelijk heffen van bronbelasting mogelijk wordt. Op grond van Richtlijn 2003/48/EGPDF-document betreffende belastingheffing op spaargelden in de vorm van rentebetaling (Pb EU L 157/38) zal informatie-uitwisseling plaatsvinden over rentebetalingen aan natuurlijke personen die woonachtig zijn in een andere lidstaat. Dit geldt ook voor alle betrokken afhankelijke of geassocieerde gebieden, waaronder de Nederlandse Antillen en Aruba.

Het is gedurende een overgangsperiode ook mogelijk dat landen bronbelasting heffen, in plaats van automatisch gegevens uit te wisselen met de lidstaat waarin de begunstigden van rentebetalingen woonachtig zijn. Aruba heeft voor informatie-uitwisseling gekozen, de Nederlandse Antillen voor het heffen van bronbelasting. Voor het heffen van bronbelasting moet de Belastingregeling voor het Koninkrijk worden aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 april 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 292 van 14 juni 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 332 van 30 juni 2005.


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2005

titel

Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel 2, achtste lid, artikel 13a en artikel 24, tiende lid van de Belastingregeling van het Koninkrijk vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

7