30.083

Gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse HeuvelrugDit wetsvoorstel voorziet in de fusie van de huidige gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn tot de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug (grootte: bijna 50.000 inwoners).

Met dit voorstel ontstaat een bestuurskrachtige gemeente met een ambtelijk apparaat dat minder kwetsbaar is door de grotere schaal en waar meer ruimte is voor specialisatie. In verband met de beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2006 is het noodzakelijk dat er in november of december 2005 tussentijdse raadsverkiezingen worden gehouden in de betreffende gemeenten, die in de plaats komen van de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 april 2005

titel

Gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

16