Dinsdag 24 mei 2005 tijdens de theepauze in de plenaire vergadering, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • terugkoppeling XXXIII COSAC
  • brief Voorzitter Europese Commissie inzake betrekkingen met nationale parlementen
  • Derde Top Raad van Europa
  • notitie inzake Europese agentschappen

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken