Dinsdag 24 mei 2005 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Financiën, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)