Dinsdag 24 mei 2005 aansluitend aan de vergadering van de commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, commissie Milieu