30.033

Samenvoeging gemeenten Sassenheim, Voorhout en WarmondDit wetsvoorstel voorziet in de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond. Deze drie gemeenten samen zullen de nieuwe gemeente Teylingen gaan vormen. Bovendien wordt een grenswijziging voorgesteld tussen de nieuwe gemeente Teylingen en de gemeente Oegstgeest.

De vorming van één gemeente Teylingen leidt tot een vermindering van de bestuurlijke drukte in de regio en vergroot de slagvaardigheid van de gemeenten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 16 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, VVD en ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 na hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (PvdA, VVD, GroenLinks en LPF) en 34 stemmen tegen (SP, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF) aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2005

titel

Samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten