EK 2004-2005 nr. XXIII

Raming Eerste Kamer 2006Deze brief van de Huishoudelijke Commissie bevat de raming van de benodigde uitgaven en de aanwijzing en raming van de ontvangsten van de Eerste Kamer voor het jaar 2006. Na voorbereiding en plenaire vaststelling van de raming door de Kamer wordt deze aan de regering gezonden ten behoeve van opneming in de Rijksbegroting 2006.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 april 2005

titel

Raming der voor de Eerste Kamer in 2006 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van ontvangsten

schriftelijke voorbereiding


Documenten