Dinsdag 28 juni 2005 13.45 uur, commissie Onderwijsbepreking

  • brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2005 (EK 29.736, G) inzake governance in het onderwijs en de eerste onderzoeksgegevens/rapportage van de ervaringen met lumpsumfinanciering betreffende

bespreking

  • notitie met betrekking tot de evaluatie van de begrotingsprocedure van het afgelopen parlementaire jaar

Vergaderstukken