Dinsdag 6 september 2005 14.45 uur, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie