Dinsdag 6 september 2005 14.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • behandeling nieuwe commissievoorstellen
  • terugkoppeling COSAC Voorzittersbijeenkomst van 17 en 18 juli 2005
  • brede Maatschappelijk Discussie over Europa
  • voorbereiding/datum debat over de Staat van Europa - wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie 2006
  • correspondentie commissie ESO

(voor meer informatie zie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken