Dinsdag 13 september 2005 16.30 uur, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport