29.989

Integriteit en kwaliteit uitvoerders milieubeheerDit wetsvoorstel breidt de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten uit met kwaliteitsnormen voor de werkzaamheden in het milieubeheer en de integriteit van de uitvoerders.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) regels vast te stellen over de integriteit en de kwaliteit van de intermediair (advies- en ingenieursbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, grondreinigers, certificeringsinstellingen) en de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast kan bij AMvB worden bepaald dat een intermediair door de minister moet zijn erkend, gecertificeerd of geaccrediteerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 februari 2005

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten, houdende regels inzake de kwaliteit van werkzaamheden in het milieubeheer en de integriteit van de daarbij betrokken uitvoerders

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

10