Dinsdag 1 november 2005 14.00 - 16.00 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatmondeling overleg

met de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over diens brief van 6 juli 2005 (opgenomen in het verslag schriftelijk overleg van 13 juli 2005, 29.800 VII, EK C) inzake de stand van zaken van voornemens en toezeggingen ten aanzien van wijzigingen in de Grondwet, in het kader van