Dinsdag 18 oktober 2005 14.45 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)