Dinsdag 4 oktober 2005 aansluitend aan de technische briefing over transparante en integrale tarieven van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sportbespreking antwoord vragen bij de

bespreking

  • BNC-evaluatie notitie
  • brief Commissaris jeugd- en jongerenbeleid over de Operatie Jong

Vergaderstukken