Senaat stemt over tegengaan discriminatie arbeidsmarktDe Eerste Kamer stemt aanstaande dinsdag over een verzoek aan de regering om voorstellen te doen die gericht zijn op het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. Vooral de werkloosheid onder migranten en hun kinderen is relatief hoog, zo onderbouwt PvdA-fractievoorzitter Noten zijn verzoek, dat in een motie is vastgelegd. Noten diende zijn motie vorige week in bij de Algemeen Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer.

CAO buitenlandse werknemers

De senaat behandelt komende dinsdag ook twee wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel gaat over de toepassing van cao's op werknemers van buiten Nederland die hier werken en het tweede gaat over aanpassing van enkele belastingwetten met het oog op de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen.

Grensoverschrijdende arbeid

De fracties van VVD en D66 hebben de regering gevraagd of er onderzoek is gedaan naar mogelijke wettelijke alternatieven om verdringing van Nederlandse werknemers door buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken te voorkomen. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of de WAGA (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid) wellicht al voldoende regelt. De regering meent dat uitbreiding van de WAGA nodig is, waardoor algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van toepassing worden op de arbeidsovereenkomst van de grensoverschrijdende werknemers. Tot nu toe geldt deze regeling alleen voor de bouwsector. De fracties van SGP en CU vrezen dat de nieuwe wet in strijd is met het Europese beginsel van vrij verkeer van goederen en diensten.

Aanpassing belastingwetten

Over de aanpassing van enkele belastingwetten in verband met de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen leven vooral vragen bij de VVD-fractie. De liberalen vrezen een verstoring van de concurrentieverhoudingen. Ook zou de regeling die Nederland voorstaat kunnen indruisen tegen Europees recht.


Deel dit item: