Dinsdag 20 december 2005 half uur na afloop eerste termijn wetsvoorstel 30.091, om circa 16.00 uur, commissies Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit