Dinsdag 13 december 2005 12.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sportvaststelling voorlopig verslag

nadere procedure

bespreking wijze van behandeling van

reeds gesuggereerd als eventuele thema's zijn de volgende onderwerpen:

  • jeugdzorgbeleid
  • preventiebeleid
  • beroepsopleidingen

Vergaderstukken