Dinsdag 13 december 2005 15.45 uur, commissie Cultuurinventarisatie informatiebehoefte voor beleidsdebat over het onderdeel Cultuur in het kader van de


Vergaderstukken