Dinsdag 13 december 2005 9.45 - 10.15 uur gezamenlijk met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken in het gebouw van de Tweede Kamer, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)vaststelling

gemeenschappelijke lijst met voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2006, die de Staten-Generaal bij het COSAC -voorzitterschap zal voordragen voor gezamenlijke toetsing aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel

(voor meer informatie zie www.europapoort.nl)

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.