Dinsdag 13 december 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissies voor Buitenlandse Zaken, voor Ontwikkelingssamenwerking en voor Defensie, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • COSAC Voorzittersbijeenkomst op 20 februari 2006
  • Terugblik Europadebat
  • Werk- en wetgevingsprogramma 2006 van de Europese Commissie
  • Evaluatie "Agence Europe"

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken