Dinsdag 7 februari 2006 16.00 - 17.30 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsbesloten gesprek

met deskundigen ter voorbereiding op de behandeling van

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.