30.245

Uitvoering toelating zorginstellingen naar ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit wetsvoorstel wijzigt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) waardoor de uitvoering van de toelatingstaak volledig bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt te liggen.

De uitvoering van de toelatingstaak in de WTZi ligt nu voor de toelating zonder bouwregime bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en voor de toelatingen waarop een bouwvergunning nodig is bij het ministerie van VWS. Met dit voorstel wordt de tweedeling in de uitvoering van de toelatingstaak ongedaan gemaakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 december 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 september 2005

titel

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

10