Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (30.189)

Aanpassing Auteurswet 1912 inzake volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (29.912)

Debat 'Arbeidsmarkt en onderwijs'

Deze sprekerslijst kan nog gewijzigd worden.