Dinsdag 24 januari 2006 14.00 uur, commissie Onderwijsbespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2005 (TK 29.736, 41PDF-document) inzake de stand van zaken rond

Bij deze brief zijn een drietal bijlagen verstuurd:

bespreking

  • inventarisatie behoefte wetgevingsdossiers

Vergaderstukken