Dinsdag 7 februari 2006 16.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • COSAC Voorzittersbijeenkomst
  • interparlementaire bijeenkomst "The Parliaments on the way to Lissabon" (31 januari - 1 februari 2006)
  • correspondentie commissie
  • implementatie Verklaring "Raise national European awareness"

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken