30.405

Novelle Uitbreiding van de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkopingDit wetsvoorstel is een novelle die het voorstel Uitbreiding van de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping (28.873) wijzigt. De bewijslast voor de belastinginspecteur wordt iets zwaarder en de rechtszekerheid van de belastingplichtige wordt iets minder ver aangetast door deze novelle.

Uitsluiting van aftrek van kosten die verband houden met steekpenningen wordt met het voorstel beperkt tot gevallen waarin het niet alleen 'aannemelijk' is, maar 'blijkt' dat de kosten steekpenningen betreffen. Met dit voorstel komt de staatssecretaris van Financiën tegemoet aan de bezwaren van een meerderheid van de Eerste Kamer tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel 28.873 op 6 september 2005.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 februari 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 11 april 2006, gezamenlijk met het oorspronkelijke wetsvoorstel. Het voorstel is op 25 april 2006 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, GroenLinks, SP, D66 en OSF stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 233 van 11 mei 2006.


Kerngegevens

ingediend

12 december 2005

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 ingeval wetsvoorstel 28.873 houdende uitbreiding van de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping kracht van wet verkrijgt

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op hetzelfde tijdstip dat het bij koninklijke boodschap ingediende voorstel van wet Uitbreiding van de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping (28.873) in werking treedt


Documenten