Dinsdag 14 februari 2006 16.00 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsbespreking

  • brief NWO inzake gedachtewisseling over de ontwikkeling van de wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek in Nederland

voorbespreking

  • beleidsdebat onderdeel Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van de

Vergaderstukken