30.305

Wijziging Elektriciteitswet 1998 in verband met stimulering milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorzieningDit wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 door het systeem van subsidieverlening ten behoeve van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP) op twee punten aan te passen.

Het gaat daarbij ten eerste om verbetering van de mogelijkheden tot beheersing van de totale uitgaven voor de MEP, door middel van het invoeren van een subsidieplafond voor het verlenen van nieuwe subsidies. In de tweede plaats wordt voorgesteld de juridische vormgeving van de MEP beter aan te laten sluiten bij hetgeen gebruikelijk is bij de subsidieregelgeving van het ministerie van Economische Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 mei 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en Groep Nawijn stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2006 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten