Dinsdag 14 maart 2006 16.30 uur of zoveel later als eerste termijn begrotingsbehandeling is afgelopen, commissie Onderwijsvaststelling aanvullende vragen

bespreking

  • lijst van wetsvoorstellen waarvan de regering heeft verzocht ze voor het zomerreces af te handelen

Vergaderstukken