Dinsdag 21 maart 2006 12.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)