Dinsdag 21 maart 2006 15.00 uur, commissie Economische Zaken (EZ)bespreking voorstel datum plenaire behandeling

bespreking

lijst van wetsvoorstellen waarvan de regering heeft verzocht ze voor het zomerreces af te handelen


Vergaderstukken