30.382

Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschapDit wetsvoorstel voert de EG-verordening nr. 1435/2003PDF-document van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) uit. Met deze uitvoeringswet worden ook enkele wetten gewijzigd. Vanaf 18 augustus 2006 wordt met de implementatie van de EG-verordening aan het bestaande Europese economische samenwerkingsverband (EESV) en de Europese vennootschap (SE) de SCE als nieuwe rechtsvorm toegevoegd.

De SCE is een rechtsvorm die tussen de Nederlandse coöperatie en de naamloze vennootschap instaat. Het is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, met coöperatieve elementen. De Nederlandse naamloze en besloten vennootschap kennen die coöperatieve elementen niet, zoals de Nederlandse coöperatie geen aandelen en aandelenkapitaal kent.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 maart 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 november 2005

titel

Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) (Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten