30.440

Invoering cursusgeld voor de opleiding Nederlands als tweede taalDit wetsvoorstel maakt het mogelijk om aan deelnemers aan de opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2-opleidingen) een eigen bijdrage te vragen. De eigen bijdrage wordt door de instelling geheven en mag door haar worden behouden.

Deelnemers aan de opleidingen NT2 verwerven elementaire vaardigheden die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 april 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 280 van 22 juni 2006.


Kerngegevens

ingediend

26 januari 2006

titel

Wijziging van de Les- en cursusgeldwet in verband met invoering cursusgeld voor de opleiding Nederlands als tweede taal

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van 1 augustus 2006


Documenten

6