Ook senaat wijst uitzonderingspositie gymnasia afDe Eerste Kamer heeft dinsdag 25 april ingestemd met het wetsvoorstel de vier vakkenpakketten in de tweede fase (bovenbouw) van het voortgezet onderwijs van het vwo en havo aan te passen. Minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zwichtte niet voor de stevige aandrang van de linkse oppositiefracties PvdA, GroenLinks en SP en regeringsfractie VVD om de zelfstandige gymnasia iets meer armslag te geven bij het aanbieden van keuzevakken. In de Tweede Kamer is eerder een wijzigingsvoorstel op dit punt gesneuveld.

Motie

De minister hield in de senaat vol: Het speelveld ligt vast in dit wetsvoorstel. Daarbinnen hebben de scholen autonomie, maar daarbuiten staan wij geen uitzonderingen meer toe. Ook het dreigen met een motie door PvdA-woordvoerder M. Linthorst hielp niet. De minister pareerde deze dreiging door op haar beurt te zinspelen op uitstel met een jaar van de nieuwe profielen in de bovenbouw. Uiteindelijk stemde de hele Eerste Kamer voor het wetsvoorstel van de regering.

Toezegging

De minister deed wel de toezegging aan de meerderheid van de senaat dat zij overleg zal voeren met goed draaiende scholen over verschuivingen in vakkenpakketten die binnen de profielen passen. De minister wees erop dat leerlingen ook altijd een extra vak kunnen kiezen om examen in te doen.

Wiskunde verplicht

De VVD-fractie kreeg de toezegging dat de minister aan de profielcommissie de vraag wil voorleggen of wiskunde A niet ook een verplicht vak kan worden in het profiel Cultuur en Maatschappij bij het havo. Overigens verzette de minister zich tegen de opvatting van de HBO-raad dat studenten zonder wiskunde in hun profiel niet tot een studie in het hoger beroepsonderwijs toegelaten kunnen worden. In de senaat werd deze opvatting ook 'vreemd' gevonden.

Contacturen

CDA-woordvoerder Klink vroeg en kreeg van de minister de toezegging dat de inspectie zal proberen meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de contacturen in het voortgezet onderwijs. Klink was er ook blij over dat de vormvoorschriften inzake het studiehuis verdwijnen en de scholen meer ruimte krijgen voor een eigen invulling van instructie en begeleiding.

Behapbare planning

Namens de Onafhankelijke Senaatsfractie en D66 zei senator Ten Hoeve blij te zijn met de veranderingen. Hij wees erop dat de verplichtingen voor wat betreft werkstukken, reflecties en praktische opdrachten zodanig groeiden dat een voor een leerling behapbare planning van alle verplichtingen nauwelijks meer mogelijk was.


Deel dit item: