Dinsdag 30 mei 2006 14.15 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsprocedure

bespreking

brief NVAO van 19 april 2006 met voorstel tot gesprek


Vergaderstukken