Senaat werkt gevarieerde agenda afTijdens een lange vergaderdag dinsdag 13 juni 2006 werkt de Eerste Kamer een gevarieerde plenaire agenda af: concrete wetsvoorstellen betreffen de goedkeuring tot de Europese Unie van de republieken Bulgarije en Roemenië (30.256) en een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek om de verantwoordelijkheid voor een echtscheiding en de zorg voor de kinderen bij echtgenoten te leggen (29.676). Verder staat een beleidsdebat op de agenda met minister Donner van Justitie over enkele thema's (onder andere uit de Begrotingsstaten Justitie 2007, 30.300 VI), zoals veiligheid versus fundamentele rechten (bijvoorbeeld in relatie tot de bestrijding van terrorisme) en bruikbare rechtsorde, waarbij gedacht wordt aan regeldruk, handhaving van regels, vertrouwen in de rechtsspraak en internationale rechtsorde. Ook herdenkt de Eerste Kamer oud-senator Marius van Amelsvoort die op 30 mei op 75-jarige leeftijd overleed.

Toetreding Bulgarije en Roemenië

De toetreding van Bulgarije en Roemenië is in de Eerste Kamer enigszins omstreden. Eerder stemde in de Tweede Kamer de grootste regeringspartij, het CDA, tegen de toetreding. De twijfels bij het CDA betreffen de voortgang van de hervormingen in Roemenië en de bestrijding van corruptie in dit land en ook in Bulgarije.

De VVD-fractie vindt dat zowel Bulgarije als Roemenië onmiskenbaar een versnelling en intensivering heeft doorgevoerd in de hervormingen. De versterkte anticorruptie inspanningen verricht door de Roemeense autoriteiten, hebben hun eerste vruchten afgeworpen. Ook de corruptie op hoog niveau lijkt daadkrachtig aangepakt.

Ten aanzien van Bulgarije is de meeste zorg steeds uitgegaan naar de tekortkomingen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad waarvan de strijd tegen de corruptie een belangrijk aspect is. Ook de Bulgaarse autoriteiten hebben op dit gebied niet stilgezeten, maar de versnelling en intensivering van de hervormingen is iets later op stoom gekomen dan in Roemenië.

Echtscheiding

De aanpassing van de wetgeving rond echtscheiding betreft een initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Luchtenveld (VVD). Als de senaat er dinsdag mee instemt, wordt het mogelijk om zonder rechterlijke tussenkomst een echtscheiding te regelen, eventueel met behulp van een bemiddelaar. In klemmende gevallen blijft de gang naar de rechter mogelijk. Ouders worden verantwoordelijk voor een ouderschapsplan over de voortzetting van de zorg- en opvoedingsrelatie met hun kind(eren) na de ontbinding van het huwelijk.


Deel dit item: